ลงทะเบียนงานและโครงการสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ได้สมัครอย่างเป็นทางการแล้ว